Stichting Steun en Toeverlaat
Het Hoogeland

Stichting Steun en Toeverlaat het Hoogeland

Onze focus is herstel, eigenwaarde, zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en meedoen in de maatschappij.

Het Hooge Land. Beekbergen, Jan Toorop, 1896

Het Hooge Land. Beekbergen, Jan Toorop, 1896

Ons streven is personen en bedrijven te stimuleren om goed te doen voor een ander. Met nadruk op 'anderen'. Met anderen bedoelen we dan ook zorggebruikers maar ook rechtspersonen of organisaties in de maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Met als focus herstel, eigen waarde, zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en meedoen in de maatschappij.

De Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg heeft per 17 juni 2021 besloten zichzelf op te heffen. Zij geeft in haar brief aan dat na liquidatie de aanwezige saldi op de bankrekeningen, in gelijke porties verdeeld worden over Atlant, Pluryn en IrisZorg. De bedragen worden overgemaakt naar een steunstichting met ANBI-status. Voor IrisZorg is de steunstichting Stichting Steun en Toeverlaat Het Hoogeland.